Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Audzēkņu uzņemšana vizuāli plastiskās mākslas programmā 2017. gada 18. augusts

No 1. līdz 15. septembrim uzņemam audzēkņus vizuāli plastiskās mākslas programmas 1. klasē.