Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Diplomdarbu aizstāvēšana 2018. gada 23. maijs

Piektdien, 18. maijā, skolā noritēja Krimuldas MMS Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas diplomdarbu aizstāvēšana. Diplomdarbus ar lieliskiem rezultātiem aizstāvēja Sindija Pavlova, Renāte Kačerovska, Luīze Anna Vimba, Elīza Podziņa. Apsveicam meitenes! Paldies skolas pedagogiem par darbu ar diplomandiem. Diplomdarbu vadītāji - Evita Kurtiņa, Marija Vītola, Irēna Olekša, Vitolds Kucins. Paldies Linardam Kumskim un Dzidrai Grinbergai, kuri pievienojās vērtēšanas komisijā nodaļas skolotājiem un direktoram. Tiekamies izlaidumā, 25. maijā!