Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

IV Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss vijoļspēles specialitātes audzēkņiem 2019. gada 13. marts

Šodien Vangažos norisinājās IV Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss vijoļspēles specialitātes audzēkņiem.  
Krimuldas Mūzikas un mākslas skolu godam pārstāvēja Helēna Ģertrūde Kļava, Laura Adriana Olekša un Emīls Matisons. 
Laura Adriana Olekša konkursā guvusi ATZINĪBU.  Apsveicam! 
Paldies skolotājai Indrai Dunderei un koncertmeistarei Dacei Gžibovskai par darbu ar audzēkņiem! 
Pateicamies Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolai par laipno uzņemšanu!