Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Jāņa Cimzes Dziesmu rota 2014. gada 19. jūnijs

Valkas Mākslas skolas, sadarbībā ar Valkas novada domi un Latvijas Nacionālo kultūras centru, organizētajā Latvijas mākslas skolu audzēkņu vizuālo darbu konkursā „Jāņa Cimzes Dziesmu rota”

Iegūtie ATZINĪBAS RAKSTI
1. Valkas novadpētniecības muzeja balva Martai Robertai Kraujai par radošu un profesionālu tēmas interpretāciju

Atzinības raksti: