Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Jaunā mācību gada sākums 2015. gada 19. augusts

1. septembrī plkst. 11:00.

 Vizuāli plastiskās mākslas nod. - nodarbību telpās (pie sporta zāles 2. balkona);
 Instrumentālās mūzikas nod. - mūzikas nod. zālē;
 Deju nod. - deju zalē.