Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Jaunais mācību gads 2016. gada 23. augusts

Krimuldas Mūzikas un mākslas skolā  
1. septembrī plkst. 11:00 audzēkņu, vecāku un interesentu tikšanās ar skolotājiem. 

Jauno audzēkņu uzņemšana līdz 9. septembrim visās nodaļās: 
1. vizuāli plastiskās mākslas nodaļā, 
2. deju nodaļā, 
3. instrumentālās mūzikas nodaļā  (saksofona, klarnetes, flautas, klavieru, akordeona, vijoles, čella, sitamo instrumentu klasēs). 

Audzēkņu vecāku sapulce 7.09. plkst. 19:00 Krimuldas vidusskolas zālē.