Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Jauno audzēkņu uzņemšana 2015. gada 14. augusts

No 1. līdz 10. septembrim jauno audzēkņu uzņemšana visās nodaļās! 

 Kontakti:  Mūzika -  Indra Dundere tel. 29178654,  
 Aivars Buņķis tel.  26199526. 

 Vizuālā māksla - Irēna Olekša  tel. 26455112. 

 Deja - Inita Upmale tel. 29454183.   

Gaidīsim!