Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

KMMS deju kolektīvs ieguvis augstāko pakāpi 2017. gada 10. maijs

KMMS deju kolektīvs Pierīgas skolu un kultūras iestāžu tautas deju kolektīvu skatē ieguvis augstāko pakāpi!
Apsveicam dejotājus un skolotāju Līgu Dombrovsku!