Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

KMMS JUBILEJA 2016. gada 16. marts

Krimuldas Mūzikas un mākslas skola gatavojas jubilejai! 
 1. oktobrī apritēs apaļi 26 gadi kopš 1990. gada, kad mūzikas nodaļai pievienojas mākslas un horeogrāfijas nodaļas un skola iegūst  nosaukumu Krimuldas Mākslas skola.

 2016. gada 1. oktobrī plkst. 17:00 KONCERTS
Krimuldas Tautas namā, Raganā.

 plkst. 19:00 absolventu un skolotāju salidojums.