Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Koncerts vecākiem 2018. gada 19. decembris

15. decembrī Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas Vijoles klases un klavieru klases audzēkņi sniedza koncertu vecākiem. Koncerta klausītājus priecēja sirsnīgas Ziemassvētku gaidīšanas laika noskaņas. Paldies skolotājām Indrai Dunderei un Dacei Gžibovskai! 
Lai gaišs adventa laiks!