Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Krimuldas MMS absolventu salidojums 2016. gada 23. augusts

2016. gada 1. oktobrī Krimuldas Tautas namā. 
Plkst. 17:00 Svētku koncerts. 
Plkst. 19:00 - pasākuma saviesīgā daļa -  pieteikties līdz 25.  septembrim e-pastā krimulda.mms@krimulda.lv vai 28345909 - lietvede; 
Informācija skolas mājas lapa un facebook @krimuldasmms.
Papildus jautājumi 26199526 (direktors), 26455112 (Irēna Olekša), 29178654 (Indra Dundere), 264522615 (Liene Kaļva). 
Dalības maksa 12 EUR iemaksājot Krimuldas un Limbažu jauniešu simfoniskā orķestra atbalsta biedrības, reģ. nr. 50008205141, kontā LV27UNLA0050020351450 līdz 25. septembrim (norādīt maksājuma mērķi - salidojumam); 
15 EUR - salidojuma dienā.