Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

"Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot" 2018. gada 10. aprīlis

KMMS skolēni ar labiem panākumiem piedalījušies Starptautiskajā Vizuālās mākslas konkursā
"Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot". Konkursa tēma - "Lauku ainava".
Paula Kukle ieguvusi 2. vietu un Ģ. Eliasa muzeja balvu kategorijā grafika un Gabriela Garnizone
sanēmusi atzinību par darbu kategorijā gleznošana.
Paldies par darbu audzēkņiem un skolotājiem Lienei Kaļvai un Vitoldam Kucinam! 
Konkursā piedalījās 635 darbi no 79 skolām no Latvijas, Lietuvas, Polijas un Rumānijas četrās darbu tehnikās
un četrās vecumu grupās. Tika pieškirtas 118 godalgotas vietas, kā arī atzinības un veicināšanas balvas no
Ģ. Eliasa vēstures un mākslas muzeja, Jelgavas novada pašvaldības un sadarbības partneriem - SIA "Laflora".
Attēlā - Gabrielas darbs.