Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

„Muzicēsim kopā” diennakts jaunrades, piedzīvojumu un atpūtas nometne 2014. gada 23. maijs

Krimuldas un Limbažu jauniešu simfoniskā orķestra atbalsta biedrība organizē ikgadējo simfoniskā orķestra nometni jauniešiem.

Nometnes norises laiks: no 13. līdz 20. jūlijam 2014. gadā.

Darbības vieta: Vidrižu pamatskola, Limbažu nov., 55 km no Rīgas.

Nometnes dalībnieki: mūzikas skolu flautas, obojas, klarnetes, fagota, trompetes, trombona, mežraga, saksofona, vijoles, alta, čella, kontrabasa un sitamo instrumentu jaunie mūziķi vecumā no 12 līdz 16 gadiem.

Nometnes filozofija: kolektīvā muzicēšana attīstās aktīvā darbībā un pastāv saistībā starp mūziķu pūlēm un darba rezultātiem.

Nometnes mērķi: stiprināt draudzību un savstarpējos kontaktus, muzicējot sadzirdēt orķestra skanējumu un mūzikas burvību.

Vasaras nometnes pamatā ir kopīgas koncertprogrammas iestudēšana, ar kuru jaunajiem mūziķiem būs iespēja uzstāties Turaidas muzejrezervātā, veco ļaužu namā „Krimulda” un Vasaras nometnes noslēgumā 20. jūlijā plkst. 1100 Krimuldas Ev. L. Baznīcā muzicēsim jauniešu vecākiem.

Vasaras nometne iecerēta kā aktīvs kultūras, sporta un atpūtas pasākums, kuras laikā dalībnieki iepazīs Latvijas kultūrvidi un izzinās tās vēsturi apmeklējot Turaidas muzejrezervātu. Paredzēts pārgājiens gar Baltijas jūras krastu, nakts trase Gaujmalā un Mežakaķis Siguldā.

Tiek plānots, ka vasaras nometnē piedalīsies 45 dalībnieki.

Biedrības rekvizīti:
Krimuldas un Limbažu jauniešu simfoniskā orķestra atbalsta biedrība
Reģ.nr. 50008205141
Adrese: Skolas 11-1, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144
AS „SEB banka”, kods UNLALV2X
Konta nr. LV27UNLA0050020351450