Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Mūzikas un mākslas skolas izlaidums 2017 2017. gada 1. jūnijs

Vasarai atnākot, izskan mācību gads arī Mūzikas un mākslas skolā. Piektdien, 26. maijā, notika Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas izlaidums. Skolu absolvēja un profesionālās ievirzes izglītības apliecību saņēma 7 jaunās mūziķes un dejotājas. Instrumentālās mūzikas nodaļu absolvēja Alīsija Stūrīte - klavieres (pedagoģe Dace Gžibovska), Elīza Gudone - vijole (pedagoģe Indra Dundere), Madara Babre, Evelīna Tīna Segliņa - čells (pedagoģe Ilga Ozola), Gerda Cera - akordeons (pedagoģe Maija Namniece). Deju nodaļu absolvēja Ineta Būmane un Kristija Ločmele (pedagoģes Inita Upmale un Līga Dombrovska). Vēlam visām absolventēm turpināt izaugsmi mūzikā un dejā un ceram redzēt un dzirdēt meitenes uz skatuves!