Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Pavasara koncerts 2019. gada 5. marts

Pavasara koncerts Krimuldas Mūzikas skolā priecēja savus klausītājus 4. martā - piedalījās klavierspēles un stīgu instrumentu spēles audzēkņi.  Paldies skolotājiem Indrai Dunderei, Inesei Nelsonei, Dinai Sipjagovai, Dacei Gžibovskai, Gatim Vanagam.