Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Sēru vēsts 2018. gada 23. marts

Sēru vēsts. 
 Dziļās skumjās paziņojam, ka mūžībā devusies mūsu kolēģe,
 Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas ilggadēja skolotāja IRĒNA IGNATOVA.

 Kad vakaram tavam neaust vairs rīts,
 Kad mūžības gājiens tev iezvanīts,
 Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
 Kur saule nekad vairs nenoriet.
 (F. Bārda)

 Izsakām visdziļāko līdzjūtību
un esam kopā ar Irēnas Ignatovas ģimeni, tuviniekiem, draugiem un kolēģiem.
Atvadīšanās no Irēnas Ignatovas  trešdien, 28. martā, plkst. 13.00, Siguldas kapu kapličā,
zemes klēpī guldīs Turaidas kapos.