Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Valsts konkursa II kārta KMMS 2014. gada 17. februāris

Par piedalīšanos Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle (vijole, čells) audzēkņu valsts konkursa II kārtā izsakām pateicību: Elīzai Gudonei, Patrīcijai Rasimenokai, Dacei Ignatovai, Evelīnai Tīnai Segliņai, Madarai Babrei un Diploms Evelīnai Tīnai Segliņai par 1. vietu, Diploms Dacei Ignatovai par 1. vietu, Diploms Patrīcijai Rasimenokai par 3. vietu, Atzinības raksts Madarai Babrei par piedalīšanos.