Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Valsts konkursa mākslā I kārtas norise 2018. gada 23. februāris

Krimuldas Mūzikas un mākslas skolā un Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un mūzikas skolā noritējusi Valsts konkursa profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem I kārta.Konkursa tēma šogad - ilustrācija un grāmatu grafika. 
Audzēkņu uzdevums bija sagatavot paša veidotu grāmatu - ilustrāciju dzejolim. 
Skolu direktori Eva Keiša un Aivars Buņķis un skolotāji Laima Smaida Helmūte, Marija Vītola, Irēna Olekša, Liene Kaļva tikās, lai apskatītu un izvērtētu audzēkņu veikumu un dalītos pieredzē. Skolotāji atzīst, ka audzēkņi darbojušies radoši un interesanti. Līdz marta sākumam rezultāti tiks apkopoti un labāko darbu autori piedalīsies Latvijas mākslas skolu Valsts konkursa 2. kārtā, kas noritēs Valmierā 23.03.,bet skolotāji secinājuši, ka darbi ir saistoši un jāveido izstāde, kur tos visus varēs aplūkot skatītāji.