Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Vecāku sapulce vizuālās mākslas nodaļai 2017. gada 27. novembris

Piektdien, 1. decembrī, plkst. 19 vidusskolas zālē vizuāli plastiskās mākslas nodaļas vecāku sapulce.
Īpaši aicinām ierasties 3.B, 4., 5., 6. grupas audzēkņu vecākus, jo vēlamies pārrunāt nākamās nometnes/plenēra plānus.