Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Vijoles klases koncerts vecākiem 14.11. 2015. gada 20. novembris

14. novembrī vijoles klases audzēkņi priecēja vecākus koncertā.
 Paldies skolēniem un skolotājai Indrai!