Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Vizuālās mākslas konkurss GAUJAS mozaīka Ādažos 2019. gada 25. februāris

Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkņi turpina sekmīgi piedalīties dažādos vizuālās mākslas konkursos: Ādažu Mākslas un mūzikas skolas sadarbībā ar Ādažu novada domi rīkotajā vizuālās mākslas darbu konkursā ,GAUJAS MOZAĪKA ĀDAŽOS“ tika aicināti piedalīties visu Gaujas krastos esošo novadu un pilsētu profesionālās ievirzes mākslas skolu audzēkņi. Darbi šoreiz tapa papīra mozaīkas un kolāžas tehnikā. Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi ar interesi darbojušies, domājuši par Gaujas krastu skaistumu dažādos gadalaikos un guvuši panākumus:
ANNA HELĒNA JANSONE- 2. VIETA; MELISA ŠICA- 3. VIETA; 
ATZINĪBA: ARTIS ŠVERNS un LOLITA STAUERE; 
PATEICĪBAS: LORETA ARHIPOVA, LAURA ADRIANA OLEKŠA. Paldies skolotājai Lienei Kaļvai par darbu ar audzēkņiem. Attēlā - Anna Helēna Jansone kopā ar skolotāju Lieni Kaļvu pie sava darba Ādažu Mūzikas un mākslas skolā.