Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Kontakti

Direktors: Aivars Bunķis, tālrunis 26 199 526

Adrese: Skolas iela 11, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV - 2144
Tālrunis: 26 199 526
Fakss: 67 978 525
E-pasts: krimulda.mms@sigulda.lv

Norēķina konts: Krimuldas Mūzikas un mākslas skola
Reģ. Nr. 90009131241
Konta Nr. LV69UNLA00 27800130402, LUB Siguldas filiāle, kods UNLALV 2X027