Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Stundu saraksts

 Deju nodaļa
Nodarbības deju zālē 2017./2018.m.g.:

Pirmdiena: latviešu deja un folklora. Skolotāja Līga Dombrovska
1.grupa 13:20 - 14:25
2.grupa 14:25 - 15:30
3. grupa 15:35 - 17:00
Trešdiena: klasiskā deja. Skolotāja Guna Briža
1.grupa 13:20 - 14:25
2.grupa 14:25 - 15:55
3.grupa 15:55 - 17:45 (raksturdeja un mūsdienu deja)
Piektdiena: mūsdienu deja. Skolotāja Guna Briža.
1.grupa 13:20 - 14:25
2. grupa 14:25 - 15:30
3. grupa 15:35 - 17:00 (klasiskā deja un improvizācija)
(Grupas deju zālē)
Nodarbību laiki MS vizuāli plastiskā māksla (audzēkņu saraksti pa grupām 18.klasē.)
  1.  Grupa (Sagatavošanas klase, vispārizglītojošās skolas 1. klase))

Trešdiena: 13:20 - 14:45 zīmēšana, gleznošana (33.klase)sk. Irēna
Otrdiena A klase; Piektdiena B klase: 13:20 - 14:45 keramika (keramikas darbnīca)sk. Marija

2.  Grupa (Vispārizglītojošās skolas 2.klase)
Pirmdiena: 14:05 - 15:30 (33.klase) darbs materiālā sk. Liene
Otrdiena: 14:05 - 15:30 (klase 18./19) zīmēšana, gleznošana sk. Irēna; sk. Liene
Trešdiena: 13:20 - 14:45 keramika (keramikas darbnīca)sk. Marija

3. grupa (Vispārizglītojošās skolas 3.klase)
Pirmdiena: 14:05 - 16:15 (33.klase) darbs materialā sk. Liene
Otrdiena: 14:05 - 16:15 (klase 18./19) zimēšana, gleznošana sk. Irēna; sk. Liene
Trešdiena: 13:20 - 14:45 keramika (keramikas darbnīca)sk. Marija

4. Grupa
Otrdiena: 14:50 - 17:00 (klase 33) kompozīcija, zīmēšana sk. Irēna
Trešdiena: 14:50 - 17:00 (keramikas darbnīca)keramika, papīra plastika sk. Marija
Piektdiena: 14:05 - 16:15 (33.klase) darbs materiālā, gleznošana sk. Liene

5. Grupa

Pirmdiena: 14:05 - 15:30 (18. klase) zīmēšana sk. Evita
Otrdiena: 14:50 - 16:15 (veidošanas darbnīca) veidošana, papīra plastika sk. Marija
Trešdiena:  14:05 - 16:15 (18.klase) zīda apgleznošana, stikla apstrāde, mākslas val. pamati sk. Vitolds
Ceturtdiena:14:05 - 17:00(18./19. klase) kompozīcija, gleznošana sk. Irēna, sk.Liene

6. Grupa

Pirmdiena: 15:35 - 17:00 (18. klase) zīmēšana sk. Evita
Trešdiena:  14:50 - 17:00 (18.klase)  zīda apgleznošana, stikla apstrāde, mākslas val. pamati sk. Vitolds
Ceturtdiena:15:35 - 17:45(18./19. klase) kompozīcija, gleznošana sk. Irēna, sk.Liene
Piektdiena: 14:50- 17:00 (veidošanas darbnīca) veidošana sk. Marija

7. Grupa

Pirmdiena: 17:00 - 18:30 (18. klase) zīmēšana sk. Evita
Otrdiena: 15:35- 18:30 (veidošanas darbnīca; klase 19) sk. veidošana, gleznošana Marija; sk.Liene
Trešdiena:  16:20 - 18:30 (18.klase)  zīda apgleznošana, stikla apstrāde, mākslas val. pamati sk. Vitolds
Ceturtdiena:14:50 - 17:00(18.klase) kompozicija, datorgrafika sk. Evita
Mūzikas nodaļa

Mūzikas mācība/solfedžo/Mūzikas literatūra (18./19. māc.g. audzēknu saraksts pa grupām pie Dinas Sipjagovas solfedžo klasē)
Skolotāja Dina Sipjagova
LaiksPirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
13:20 — 14:00    1. grupa    1. grupa  
14:05 — 14:45   2. grupa    2. grupa   
14:50 — 15:30   2. grupa   5. grupa 2. grupa  5. grupa 
15:35 — 16:15   3. grupa  5. grupa Mūzikas. lit.  3. grupa  6.grupa 
16:20 — 17:00   4. grupa  6.,7. grupa Mūz. lit.  4. grupa  7.,8. grupa 
17:05 — 17:45   7.,8. grupa  6. grupa solfedžo    8. grupa Mūzikas lit. 
17:50 - 18:30     sagatavošanas grupa