Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Aktuālais par mācību procesu. 2021. gada 24. februāris

Mūzikas nodaļa: solfedžo, mūzikas mācības, mūzikas literatūras uzdevumi pie sk. Sipjagovas atrodami te,
katru otrdienu jauns dokuments:
http://kmms.lv/lv/aktualitates/dokumenti/
Specialitātes pedagogs ar Jums sazināsies. Individuālas attālinātas nodarbības zoom u.c. platformās.
Mākslas nodaļa: informācija un mācību uzdevumi e-klasē, lūdzu sekot līdzi.
Tiešsaistes nodarbības notiek zoom un e-klases platformās.
Neliels ieskats janvārī/februārī attālināti veiktajos darbos redzams te:
http://kmms.lv/lv/aktualitates/galerijas/attalinats-macibu-process-janvarisfebruaris-2021-79/
Deju nodaļa: informācija un uzdevumi e-klasē un/vai ar Jums sazināsies pedagogs. Sekojiet līdzi informācijai.
Skolotājas Līgas Dombrovskas deju stundu uzdevumi atrodami šeit:
https://www.youtube.com/channel/UCfFGkEFHfXph-yaWisIZLWQ