Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Attālinātais mācību process no 17.01.-30.01. 2022. gada 19. janvāris

Krimuldas Muzikas un mākslas skolā līdz 30. janvārim mācibas norit tikai attālināti.  
Vizuālās mākslas un deju nodaļai informācija e-klasē, mūzikas nodaļai - e-pastā un saziņā ar specialitātes pedagogiem. 
RĪKOJUMS 
Siguldas novada Krimuldas pagastā 
17. 01. 2022.    Nr. 3/2-3 
Par attālināto mācību procesu 
Sakarā ar epidemioloģisko situāciju un saskaņā ar MK 2022. gada 6. janvārī pieņemtajiem  grozījumiem MK 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un MK 2021. gada 28. septembra noteikumiem Nr. 662 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
Krimuldas Mūzikas un mākslas skolā nosaku attālināto mācību procesu no š.g. 17. janvāra līdz 30 janvārim.
Direktors.:    A. Bunķis