Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Atvērto durvju diena un audzēkņu uzņemšana 2023. gada 20. maijs

 Trešdien 31.05. - Atvērto durvju diena mākslas nodaļā (KMMS telpās Krimuldas vidusskolā) - darbu skate pieejama vecākiem, interesentiem no plkst. 16-19.
 Plkst. 18 skolotāju tikšanās ar bērnudārza grupas bērniem, vecākiem. Konsultācija par jauno audzēkņu uzņemšanu 2023./24.m.g. Uzziņām: t.26455112
 Mūzikas nodaļā konsultācija par audzēkņu uzņemšanu 2023./24.m.g. 31. maijā plkst. 19 mūzikas skolas telpās (baseina ēka). Uzziņām: t. 26199526