Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Deju konkurss Crystal cup 2019. gada 2. jūnijs

 Lepojamies ar Krimuldas Mūzikas un Mākslas skolas Dejas nodaļas audzēkņiem, kuri 2.jūnijā "Crystal cup" konkursā Smiltenē izcīnīja 1. grupa 3. vietu un 2. grupa 5.vietu.
 Paldies dejotājiem par aizrautību visa gada garumā! Paldies vecākiem par dejotāju pucēšanu un motivēšanu!
Paldies Krimuldas Mūzikas un Mākslas skolas direktoram Aivaram Buņķim par būšanu kopā konkursa laikā un sarūpētajiem gardumiem! Paldies tērpu meistarei Ivetai Kāpostai! Paldies skolotājai Gunai Brižai! Paldies Krimuldas novada domei par atbalstu visā, ko darām!
(Fotoattēls: Agrita Saulīte)