Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Diplomdarbu aizstāvēšana mākslas nodaļā 2023. gada 24. maijs

22. maijā Krimuldas MMS noritēja diplomdarbu aizstāvēšana vizuāli plastiskās mākslas nodaļā. Šogad skolu absolvē Melānija Kalnevica, Linda Petrova, Agate Rone, Māra Eniņa, Paula Buša, Amanda Anna Lazda. Meitenes ir veiksmīgi īstenojušas savas radošās ieceres. Diplomdarbi ir tapuši gan gleznošanas, zīmēšanas un veidošanas tehnikās, gan datorgrafikā, gan radoši apvienojot dažādas tehnikas, piemēram, stikla gravēšanu un izšūšanu ar gleznojumu. Apsveicam ar lieliskiem rezultātiem! Paldies pedagogiem par ieguldīto darbu.
Izlaidums Krimuldas MMS - 26.maijā, plkst. 18, Krimuldas Tautas namā Raganā.