Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Izlaidums 2020 2020. gada 13. jūnijs

12. jūnijā Krimuldas Tautas namā noritēja Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas izlaidums. 
Apliecības par profesionālās ievirzes izglītību saņēma 9 jaunieši: 
Ance Lucāne (deja), Renāte Kačerovska (instrumentālā mūzika, akordeons, pedagoģe Natālija Meļņikoviča), Elīza Šarlote Kļava (instrumentālā mūzika, vijole, pedagoģe Indra Dundere), Patrīcija Anna Rasimenoka (instrumentālā mūzika, čells, pedagoģe Inese Nelsone), Alise Niklase, Paula Kukle, Alise Veženkova, Evelīna Veinberga, Renārs Cinis (Vizuāli plastiskā māksla). 
Apsveicam!
Paldies jauniešiem, viņu ģimenēm un pedagogiem par spēju šopavasar pielāgoties attālinātajam mācību procesam un ar labiem rezultātiem nokārtot skolas beigšanas eksāmenus, izstrādāt diplomdarbus! 3 no mūsu absolventēm šogad beigušas arī pamatskolas 9. klasi, slodze ir bijusi liela arī pārējiem, bet, ja ir vēlme un degsme darboties kultūras jomā, tad izdodas! Novēlam saglabāt šo Mūzikas un mākslas skolā iegūto mīlestību un interesi par kultūras pasauli un turpināt pilnveidot savus talantus arī turpmāk!
Kā izlaidumā savos vārdos uzsvēra skolotājs Vitolds Kucins, mēs esam pateicīgi Krimuldas novada domei un visai mūsu sabiedrībai par to, ka Krimuldas novadā ir lieliska kultūrvide, kas nodrošina jauniešiem iespēju izkopt savus talantus.