Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

IZLAIDUMS 2023 2023. gada 29. maijs

 Izlaidumu laiks ir sācies!  26. maija vakarā noritēja izlaidums Krimuldas Mūzikas un mākslas skolā.  Apliecības par profesionālās ievirzes izglītību saņēma AGATE RONE, AMANDA ANNA LAZDA, PAULA BUŠA, MĀRA ENIŅA, MELĀNIJA KALNEVICA, LINDA PETROVA (vizuāli plastiskā māksla, diplomdarbu vadītāji Liene Kaļva, Evita Kurtiņa, Elita Lietaviete, Vitolds Kucins), EMĪLS MATISONS, RALFS PRIEKULIS (vijoļspēle, pedagoģe Indra Dundere), AIVIJA VILKA (klavierspēle, pedagogs Gatis Vanags). 
 Kopā esam spēruši pirmos soļus mākslas un mūzikas pasaulē, ir iegūti pamati, zināšanas un izpratne mākslā, mūzikā. Novēlam absolventiem drosmi un ticību sev, savām spējām un talantam, dodoties tālākajās izglītības gaitās!
 Paldies visiem pedagogiem par ieguldīto darbu, pateicamies absolventu ģimenēm par atbalstu, palīdzot veiksmīgi sasniegt mērķi.