Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Karikatūristu konkurss “Pa-Smejies” 2022. gada 6. aprīlis

Noslēdzies ikgadējais Ķekavas novadpētniecības muzeja rīkotais karikatūristu konkurss “Pa-Smejies”!
Šogad konkursa tēma bija “Melnais kaķis ceļo uz Marsu”. Tika iesūtīti 1593 skolēnu uzzīmēti darbi (šarži, komiski vai karikatūras)
no 164 Latvijas skolām. Galvenie vērtēšanas kritēriji bija uzzīmētā darba ideja, aktualitāte un oriģinalitāte.
Žūrijas komisijā piedalījās karikatūristi – Z. Zaharāns, Dz. Melnis, K. Auzenbergs.
Krimuldas MMS audzēkne JASMĪNA SINĀTE ieguvusi GODALGU mākslas skolu grupā!
Pateicības par piedalīšanos saņēmušas Gabriela Garnizone, Ance Maļinovska, Karlīna Erdmane, Loreta Arhipova.Pateicamies skolotājai EVITAI KURTIŅAI par darbu ar audzēkņiem!