Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Keramikas vides mākslas objektu konkurss “PIEPILSĒTAS PĻAVA” 2023. gada 25. oktobris

Keramikas vides mākslas objektu konkursu “PIEPILSĒTAS PĻAVA” organizēja UlbrokasMūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Ropažu novada pašvaldību. Konkursa mērķis ir veicināt starpdisciplināru tēmu apguvi radošā mācību procesā profesionālās ievirzes mākslas skolās, padziļināt izpratni par vizuāli plastiskās mākslas darbu pielietojumu apkārtējā vidē, veicināt izglītojamo sadarbību, darbu grupās, kā arī pedagogu pieredzes apmaiņu un radošu sadarbību. Krimuldas Mūzikas un mākslas skolu konkursā pārstāvēja divi projekti: Karlīna Erdmane, Monta Rupeika, Gabriela Garnizone ar darbu "Tu tikai skudru nesamin", projektu konkursā guva atzinību! Pateicība par darbu Elīzai Korsakai un Marselam Umbraško ar darbu "Piepilsētas kaķu blūzs". Paldies skolotājai Elitai Lietavietei par darbu ar audzēkņiem!