Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Konkurss “Es dzīvoju pie jūras” 2023 2023. gada 10. maijs

Apsveicam Krimuldas MMS audzēkni Ingrīdu Ignatovu ar veiksmīgu dalību Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā “Es dzīvoju pie jūras”!
Ingrīdas darbs konkursā guvis ATZINĪBU.
XX Starptautiskajam vizuālās mākslas konkursam “Es dzīvoju pie jūras” 2023. gadā tika iesūtīti 1233 darbi no 144 izglītības institūcijām no 12 valstīm – Ukrainas, Bulgārijas, Igaunijas, Itālijas, Ķīnas, Lietuvas, Norvēģijas, Polijas, Portugāles, Rumānijas, Turcijas un Latvijas. No ārvalstīm tika saņemti 513 darbi un no Latvijas - 720 darbi.
Konkursa tēma šogad bija “Ūdensdievam uz pleciem”.
Konkursa apakštēmas:
• Personīgie mīti un leģendas.
Katrs, kurš ir bijis pie jūras, ir saskāries ar kādu maģisku stāstu vai mītisku piedzīvojumu, kuram, šķietami, nav loģiska izskaidrojuma. Jūru vairāk iepazinuši tie, kas uzauguši tās tuvumā. Arī viņu bērnības atmiņās ir kāds stāsts, kas saistīts ar jūras neizzināmo dabu, prieku, bailēm, burvību. Šogad konkurss pievēršas personīgajai mitoloģiskajai pieredzei saistībā ar jūru un tam, kā šī pieredze radījusi ieradumus, rituālus, tradīcijas, un to atspoguļojumu mākslas darbos. Jaunie mākslinieki tika aicināti ļauties bērnības sajūtām, ko rada neizskaidrojamais.
• Spēles un rotaļas.
Konkursa dalībnieki tika aicināti atcerēties spēles un nodarbes, kurās izpaužas kaut kas no noslēpumainā mūžības rita vai pieaugušo “slepeno zināšanu” ceremonijas, kas pildītas, lai izzinātu dabas un cilvēka dziņu līkločus. Dzīve nav iekļaujama tikai materiālās struktūrās vai sistēmā, tā ir daudz dziļāka, neizzināmāka, reizēm neizprotama, un tieši tāpēc burvīga.
Konkursu organizē Jūrmalas māklas skola. Konkurss jau otro reizi ir iekļauts Jūras tematikai veltītās starptautiskās biennāles “Marīna 2023” norišu sastāvā.
Rezultātus var aplūkot šeit:
https://www.jurmala.makslasskola.lv/lv/konkurss/