Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

KRIMULDAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS AUDZĒKŅIEM UN AUDZĒKŅU VECĀKIEM!!! 2020. gada 20. marts

Sākot no 2020.gada 23.marta tiks organizēts mācību process attālināti t.i. audzēkņiem uzdos patstāvīgos darbus, uzdevumus, kas veicami līdz noteiktam laikam, nodrošinot mācību plāna izpildi saskaņā ar mācību priekšmetu programmām.

 MŪZIKAS NODAĻA - audzēkņi sazinās ar saviem specialitātes pedagogiem un seko norādījumiem!

 DEJU NODAĻA - sekojiet līdzi informācijai e-klasē, informācijai un saziņai ar pedagogiem: e-klase, krimulda.mms@krimulda.lv, nmg.goba@gmail.com, zigmars.kirilko@inbox.lv
 VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS NODAĻA sekojiet līdzi informācijai e-klasē, uzdevumi e-klasē no 23.03., informācijai un saziņai ar pedagogiem: e-klase, krimulda.mms@krimulda.lv, oleksa.irena@gmail.com