Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Latvijas profesionālās ievirzes audzēkņu Valsts konkurss mākslas jomā “Apģērbs ir vēstījums” 2023. gada 29. marts

Noslēdzies Latvijas profesionālās ievirzes audzēkņu Valsts konkurss mākslas jomā “Apģērbs ir vēstījums”. Žūrija izvērtēja 340 Latvijas mākslas skolu audzēkņu radītus projektus – tērpu kolekcijas, to vizuālas prezentācijas kolāžās un video formātā. Konkursa dalībnieki – profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” 2.-7. klases audzēkņi vecumā no  8 līdz 16 gadiem  no 100 Latvijas mākslas skolām. Apsveicam 3.klases audzēkņus Nelliju Pičuginu, Letīciju Arhipovu, Kārli Liepiņu, Paulu Plešu, Nelliju Bušu, Sevaru Plētienu, Dārtau Puzanovu, Noru Pētersoni, kuru izstrādātais projekts "Dzīve kreklā" ir konkursa laureāts un ieguvis DIPLOMU. Pateicamies par darbu skolotājai Lienei Kaļvai!
Vairāk par konkursa norisi un konkursa rezultāti apskatāmi šeit: https://www.lnkc.gov.lv/lv/jaunums/izverteti-latvijas-makslas-skolu-audzeknu-valsts-konkursa-apgerbs-ir-vestijums-darbi