Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Mācības no 1. - 15.11. 2021. gada 22. oktobris

Rudens brīvdienas līdz 29. oktobrim. 
 Attālinātās mācības no 1.11. - 15.11. Sekosim līdzi informācijai! 
Vizuāli plastiskās mākslas nodaļai - informatīva vēstule e-klasē.
1.-15.11. mācību plāns e-klases vēstulē.
Mūzikas nodaļai mūzikas teorijas priekšmetu stundu saraksts pie skol. Dinas Sipjagovas ir te (zoom plāns mūzika): 
http://kmms.lv/lv/aktualitates/dokumenti/