Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Mācību ekskursija LNMM 2022. gada 11. novembris

Krimuldas MMS mākslas nodaļas audzēkņi kopā ar Maijas Pīlāgas Lēdurgas MMS skolēniem 9.novembrī devās mācību ekskursijā uz Latvijas Nacionālo mākslas muzeju. Muzeja gides stāstījums mums atklāja daudz interesanta par Latvijas bankas simtgadei veltīto izstādi "Vērtību zīmes." Izstāde ļauj skatīt naudu kā kultūrvēsturisku simbolu, atklājot daudz gan par monētu tapšanu, gan par svarīgiem notikumiem Latvijas vēsturē un kultūrā. Izstādes iekārtojums ir ļoti  saistošs, jau pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenās ēkas ieejas sagaida iespaidīga latviešu mākslinieka un dizainera Artūra Analta instalācija saules zīmes veidolā. Instalācijā “MŪSU SAULE” ir redzami 369 Latvijas mākslas skolu bērnu zīmējumi, tostarp arī Krimuldas MMS audzēkņu Paulas Sāmites un Karlīnas Erdmanes darbi, tapuši skolotājas Evitas Kurtiņas vadībā. Vairāk par izstādi var izlasīt šeit: https://www.lnmm.lv/latvijas-nacionalais-makslas-muzejs/izstades/vertibu-zimes-455
Pēc "Vērtību zīmes" izstādes iepazīšanas, mēs devāmies apskatīt mākslinieces Birutas Baumanes, kā arī tēlnieces Lea Dāvidovas-Medenes darbu izstādi. Apskatot Latvijas mākslas klasiķu darbus, skolēniem bija arī jāveic uzdevumi, kas palīdzēja iedziļināties un atklāt mākslas pasauli. Atgriezāmies skolā, guvuši atziņas par mākslas vērtībām un daudzveidību. Pateicamies Lēdurgas MMS par draudzīgo sadarbību un Siguldas novada domei par atbalstu ekskursijas nodrošināšanā!