Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Mācību gada sākums 2019. gada 21. augusts

2019./2020. mācību gada sākums Krimuldas Mūzikas un mākslas skolā:  
2. septembrī plkst. 11 Krimuldas vdsk. Aktu zālē aicinām KMMS audzēkņus un vecākus - svētku koncerts un tikšanās ar skolotājiem! Gaidīsim arī visus, kuri vēlas uzsākt mācības Mūzikas un mākslas skolā.
 Audzēkņu papilduzņemšana profesionālās ievirzes programmās mūzikā, mākslā, dejā līdz 6.septembrim,
 audzēkņu uzņemšana Ievads mākslā (vispārizglītojošās skolas 1.klases skolēni), Ievads mūzikā, Ievads dejā līdz 14. septembrim!

 Kontakti, informācija:
 Instrumentālās mūzikas nodaļa: A. Bunķis 26199526; 
 Vizuāli plastiskās mākslas nodaļa: Irēna Olekša 26455112; 
 Deju nodaļa: Guna Briža 22021015