Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

MĀCĪBU GADA SĀKUMS KMMS 2021. gada 30. augusts

Jaunā mācību gadā sākums Krimuldas Mūzikas un mākslas skolā: Vizuālās mākslas nodaļa:
2.09. plkst. 13:30 pirmā tikšanās ar skolotājiem Krimuldas vdsk. 1. klašu audzēkņiem (Krimuldas vsk. 18.klasē), kuri grib uzsākt mācības mākslas skolā.
3.09. plkst. 14:00 pirmā tikšanās ar skolotājiem 1.-3.klasei, plkst. 15:00 4.-7.klasei.
Mūzikas nodaļa: specialitātes pedagogi sazinās ar saviem audzēkņiem. Teorijas un solfedžo stundas no 7.09.
Deju nodaļa: DEJU ZĀLĒ (peldbaseina ēka): 3.09. plkst. 13:30 pirmā tikšanās ar skolotāju Gunu 1.klašu audzēkņiem, plkst. 14:30 - gaidīti pārējo klašu audzēkņi. Nodarbības no 6.09.
Tālruņi jautājumiem: Mūzika, deja: 26199526;
Vizuālā māksla: 26455112.
Gaidām arī 1.klašu audzēkņu, kuri vēlas uzsākt mācības KMMS, pieteikumus!