Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Mūzikas mācības, solfedžo un mūzikas literatūras ieskaites uzdevumi. 2020. gada 12. maijs

Mūzikas mācības, solfedžo un mūzikas literatūras ieskaites uzdevumi pie skolotājas D. Sipjagovas: 
solfego_ieskaite.pdf
 solfego_ieskaite.docx