Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Nometnes dejotājiem un orķestrim - 4. - 11. augusts 2019. gada 5. augusts

Šonedēļ norit vasaras nometnes Krimuldas MMS deju nodaļas audzēkņiem un Krimuldas un Limbažu jauniešu simfoniskā orķestra dalībniekiem - "Dejosim kopā!" un "Muzicēsim kopā!"

Piektdien, 9.augustā, plkst. 17 Krimuldas Tautas namā (Raganā) interesenti varēs baudīt koncertu, kurā dejotāji un mūziķi parādīs nometnē apgūto! 

Novēlam prieka un entuziasma pilnu darbošanos visiem nometņu dalībniekiem, nometņu vadītājām Evitai Kurtiņai un Annai Zvejniecei, deju skolotājai Gunai Brižai, direktoram un diriģentam Aivaram Buņķim, deju pedagogiem un orķestra pedagogu kolektīvam. Paldies Krimuldas novada domei par atbalstu jauniešu radošajai izaugsmei.