Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Panākumi vizuālās mākslas konkursos 2021. gada 24. februāris

Konkursu darbs ierobežojumu dēļ nedaudz apsīcis, nenotiek ierastās izstādes, balvu pasniegšanas ceremonijas, tomēr 2020. gada nogalē saņēmām labas ziņas par Krimuldas MMS audzēkņu panākumiem vairākos vizuāli plastiskās mākslas konkursos:
Par 48. Starptautiskā bērnu radošās mākslas konkursa Čehijas Republikā Lidice 2020 laureātēm ir kļuvušas Krimuldas MMS audzēknes Marta Rozenberga un Marta Bondare, iegūstot prestižo augstāko apbalvojumu šajā konkursā - medaļu «Lidices roze»!

2. starptautiskajā bērnu un jauniešu šķiedrmākslas 2020.gada konkursā "Skaņu atkusnis" Sindijas Bičkovskas darbs ieguva 1. vietu! Diplomi par dalību Melānijai Kalnevicai, Jetei Patrīcijai Kublickai, Melisai Šicai.

Starptautiskajā bērnu mākslas konkursā Trejdegsnis 2020 Atzinības diplomu ieguvušas Anna Helēna Jansone un Ingrīda Ignatova!

Visu šo konkursu dalībnieku pedagoģe ir mūsu lieliskā skolotāja Marija Vītola! Apsveicam konkursu laureātes un pateicamies skolotājai par ieguldīto darbu ar audzēkņiem! Vēlam skolotājai saglabāt neizsīkstošo enerģiju un audzēknēm radošumu un māksliniecisko spēju izaugsmi arī turpmākajos darbos.