Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Par saistībā ar COVID-19 izplatību noteiktajiem ierobežojumiem 2020. gada 14. oktobris

No 26.10. - 6.12. - notiek individuālas nodarbības (mūzikas instrumenti).
Grupu nodarbības:
notiek bērniem no vienas vispārizglītojošās skolas klases - klātienē;
attālināts mācību process;
noteiktas individuālas konsultācijas.
Informācija par nodarbību laikiem e-klasē un/vai pie specialitātes pedagogiem.
Ja būs jaunas izmaiņas, informēsim. Sekojiet līdzi e-klasei, e-pastiem, mājas lapai.
Vairāk informācijas: https://www.lnkc.gov.lv/nozares/kulturizglitiba/aktualitates/
Rīkojums: http://kmms.lv/lv/aktualitates/dokumenti/
Mūzikas mācība, mūzikas literatūra, solfedžo nodarbību plānojums līdz 27.11.: http://kmms.lv/lv/aktualitates/dokumenti/