Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Plenērs 2020 2020. gada 23. septembris

Augusta pēdējā nedēļā no 23. līdz 29. augustam noritēja plenēra vasaras nometne Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas vecāko klašu audzēkņiem. Plenērs šoreiz notika Kurzemes lībiešu krastā, Mazirbē. Kā vienmēr plenērā galvenais ir iespēja gleznot un zīmēt brīvā dabā - pieredze un zināšanas, kas jāapgūst katram mākslas skolas audzēknim. Jūras krasta skarbie vēji mūs nenobiedēja, darbojāmies daudz tapa gan gleznojumi guašas un akvareļa tehnikā, gan tušas un grafīta zīmuļa zīmējumi, tāpat arī smilšu skulptūras veidošanas darbos. Nometnes vadītāja bija skolotāja Evita Kurtiņa, kā pedagogi nometnē strādāja Marija Vītola, Liene Kaļva un Irēna Olekša. Nometnē kopā ar mums ik dienas bija arī medmāsa Dārta, rūpējoties par dalībnieku veselību un drošības prasību ievērošanu. Mums bija interesanti iepazīt Kurzemes piekrastes dabu, kas tomēr nedaudz atšķiras no mūsu pusē ierastās lauku ainavas - priežu meži, brūklenes, lielāki un nelieli purvi. Vigas (mitras starpkāpu ieplakas) mijas ar sausām smilšu kāpām. Un, protams, atklātā jūra, plašāka, skarbāka par Rīgas līča jūru. Paguvām ne tikai zīmēt un gleznot, bet arī visu šo dabas skaistumu baudīt, izejot daudz dabas takas un pārgājienus. Jau pirmajā dienā nometnes vadītāja Evita visus rosināja iepazīt tuvāko apkārtni, izstaigājot tuvākās meža takas un jūras krastu. Vēlāk bijām arī izbraukumā un izgājām Pēterezera dabas taku (3,4 km), Šlīteres dabas taku (1,2 km), kur apskatījām iespaidīgo Šlīteres bāku. Devāmies arī līdz Kolkai, kur gājām pa Priežu dabas taku (1,2 km) līdz pat Kolkas ragam. Lai arī nometnes sākumā laiks nebija vairs ļoti vasarīgs, tomēr nometnes pēdējā vakarā drosmīgākie arī nopeldējās jūrā, kas bija kā atvadas no pavadītās lieliskās vasaras. Bērni nometnēs vienmēr strādā tiešām daudz, katru dienu jātop vismaz 2 darbiem. Šogad, pēc attālinātajās mācībās pavadītajiem mēnešiem pavasarī, tas bija sevišķi nozīmīgi, ka varējam darboties kopā. Prieks atkalredzēties bija gan bērniem, gan skolotājām. Līdzās ierastajiem zaļās prakses darbiem, gleznojumiem, zīmējumiem, paguvām veikt arī vairākus projektus un grupas darbus: tapa gan vides objekti, gan kurpes - telpiski objekti rudens izstādei, gan arī piedalījāmies “Bildes 2020” projektā “Apglezno savu pastkastīti” un radījām pašu darinātas pastkastītes no kartona, kas veltītas modernās mākslas virzieniem. Skolotāji secina, ka visi šie darbi tapa ar aizrautību. Būtiski bija arī tas, ka telefoni nometnes laikā atradās pie nometnes vadītājas! Un bērni atzina to par labu lēmumu, sakot: “beidzot mēs varam sarunāties!” Bija arī prieks redzēt, ka skolēni lieliski sadarbojas, viena grupā strādāt izvēlējās ne tikai tie, kuri ir klasesbiedri skolā, bet arī vecākie ar jaunākajiem, draudzīgi atbalstot viens otru. Laiks atlika arī brīvām aktivitātēm, spēlēm, tika pat organizētas sporta spēles, kuras sarīkoja un vadīja 6.kl. skolēns Renārs Vēveris, jo, kā viņš pats teica:”viss nometnē ir labi, bet vēl par maz sportojam” (lai arī rīta rosme notika katru rītu!). Tad nu tika sarīkotas papildus nodarbes. Skolēni par interesantāko nometnes brīdi atzīst “nakts trasīti”. Nakts trasīte mums jau no pagājušā gada nometnes kļuvusi par tradīciju. Trasīti ar māksliniecisku fantāziju un sporta aktivitāšu elementiem aizraujošu sagatavoja nometnes vadītāja Evita Kurtiņa. Skolotāji pateicas bērniem par atsaucību un čaklu darbu. Paldies Krimuldas domei, skolas direktoram, nometnes vadītājai un pedagogiem par darbu un nometnes organizēšanu. Mazirbē tapušos mākslas darbus noformēsim un, ja būs skatītāju interese, būsim gatavi parādīt tos kādā jaunā izstādē. Tagad esam atgriezušies mācību darbā skolā, bet skatītājus un atbalstītājus aicinām apskatīt Tautas namā esošo izstādi “Mode” ar pagājušā mācību gada darbiem.