Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Sveicam Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā. 2021. gada 3. maijs


Krimuldas MMS audzēkņi sagatavojuši muzikālus sveicienus Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā. Lai visiem priecīgs 4. maijs!
 Spēlē Aleksandra Gžibovska (pedagogs I.Dundere), Ingrīda Ignatova (pedagogs D.Gžibovska), Austra Kaļva (pedagogs I.Nelsone) un Pēteris Olekšs (pedagogs A.Liepiņš).
Mūziku papildina mākslas nodaļas audzēkņu darbi. Video montēja skolotāja Liene Kaļva. Video skaties te: