Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Sveiciens Mātes dienā 2021. gada 7. maijs


Krimuldas MMS skolēnu muzikāls sveiciens Mātes dienā! Lai gaišs un priekpilns pavasaris! Spēlē Saimons Dženzs (pedagogs A. Liepiņš), Austra un Anna Kaļvas (pedagogi I. Nelsone un I.Dundere) un Harijs Broks (pedagogs D.Sipjagova). Mūziku papildina 2.klašu (vispārizgl.skolas 3.klases) gleznojumi.