Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Svinīga skolas beigšanas apliecību izsniegšana 2021. gada 31. maijs

Krimuldas Mūzikas un mākslas skolā skolas beigšanas apliecību saņēmuši pieci talantīgi jaunieši - Samanta Cabule (vijoļspēle, pedagoģe Indra Dundere), Arta Loreta Celmiņa (klavierspēle; pedagogs Gatis Vanags), Sofija Rasimenoka, Laura Adriana Olekša, Renārs Vēveris (vizuāli plastiskā māksla). 
Novēlam, lai izdodas sasniegt iecerētos mērķus un īstenot sapņus! Paldies Mūzikas un mākslas skolas pedagogiem!