Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Valsts konkurss mūzikā 2023. gada 25. janvāris

24. janvārī Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā norisinājās Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle (vijole, alts, čells, kontrabass) audzēkņu Valsts konkursa II kārta. Priecājamies un lepojamies ar Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu panākumiem - Aleksandra Gžibovska - vijoles spēle - 3. vieta. Pedagoģe Indra Dundere, koncertmeistare Ieva Ķikuste;
Austra Kaļva - čella spēle - 3. vieta. Pedagoģe Ilga Ozola, koncertmeistare Dina Sipjagova.
2. vecuma grupā vijoles spēlē mūs godam pārstāvēja Helēna Ģertrūde Kļava.
Apsveicam! Paldies audzēknēm par cītīgu darbu un pedagogiem par audzēkņu sagatavošanu!