Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Vasaras nometnes 2023 2023. gada 28. augusts

Vasara Krimuldas Mūzikas un mākslas skolā

Pagājusi Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas vasara, kura bija pilna ar dažādiem piedzīvojumiem. Pēc Jāņiem Krimuldas un Limbažu jauniešu simfoniskais orķestris nedēļu muzicēja Murjāņu sporta ģimnāzijā, kas noslēdzās ar koncertu 3. jūlijā Krimuldas kultūras namā. Koncertā piedalījās arī mūsu ciemiņi – vīru koris “Citta di Ozieri” no Sardīnijas un Krimuldas vīru koris “Vecie draugi”. Pirmdienas vakarā kultūras nama zāle bija pilna ar klausītājiem un visus dalībniekus sveica Siguldas novada domes priekšsēdētāja Līga Sausiņa gan itāliski, gan latviski. Paldies visiem vasaras nometnes “Muzicēsim kopā” pedagogiem: Annai Spalviņai, Indrai Dunderei, Ilgai Ozolai, Agrim Liepiņam, Andrim Kikustam un Jānim Špacam. Lielu darbu ieguldīja nometnes vadītāja mākslas nodaļas pedagoģe Evita Kurtiņa.

KMMS vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkņi no 31. jūlija līdz 5. augustam devās plenērā Gaujas apkārtnē Smiltenes novada Gaujienā. Šovasar mums pievienojās Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas skolas un Mālpils Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un pedagogi. Kā vienmēr nometni vadīja Evita Kurtiņa un no mūsu skolas piedalījās pedagogi Liene Kaļva, Irēna Olekša, Vitolds Kucins, Elita Lietaviete un Alise Kalvāne. 1. septembrī būs apskatāma vasaras plenēra darbu izstāde Krimuldas vidusskolā.

No 13. līdz 19. augustam Lēdurgas viesu namā “Līgotāji” noritēja vasaras nometne “Dejotprieks”. Nometni vadīja Liena Smirnova, kura ir mūsu skolas bijusī audzēkne un no rudens vadīs latviešu tautas dejas un laikmetīgas dejas nodarbības. Visu nedēļu kopā ar audzēkņiem bija arī mūsu klasiskās dejas pedagogs Zigmārs Kirilko. Liels paldies Lēdurgas kultūras nama darbiniekiem un vadītājai Ilzei Kļaviņai par telpām mēģinājumiem. 19. augustā Lēdurgas kultūras namā plkst. 1700 koncertā ieradās vecāki, audzēkņu māsas, brāli, vecmāmiņas un vectētiņi un novērtēja iestudētās dejas.

Vasaras nometnes ir efektīvs veids kā motivēt audzēkņus arvien aktīvāk pievērsties mūzikai, mākslai un dejai, neuztverot to tikai kā sarežģītu darba procesu. Vasara ir ilgs pārtraukums starp mācību semestriem. Arī pedagogiem atvaļinājums nav 3 mēneši, bet 8 kalendārās nedēļas, tāpēc vasaras periodā Krimuldas MMS audzēkņi un pedagogi nedēļu muzicē orķestrī, iet dabā – plenērā un norūda muskuļus deju zālē. Pašas vasaras nometnes pamatā ir kopīgas koncertprogrammas iestudēšana orķestrantiem un dejotājiem, kā arī rudens izstāde vizuāli plastiskās mākslas audzēkņiem. Vasaras nometnes ir iecerētas kā aktīvs kultūras, sporta un atpūtas pasākums, kura laikā ir iespējams iepazīties ar tuvākās apkārtnes kultūras un vēstures objektiem.

KMMS direktors Aivars Bunķis