Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Vecāku un audzēkņu ievērībai 2020. gada 20. aprīlis

Informējam, ka sakarā ar Ministru Kabineta 2020.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu par ārkārtējās situācijas pagarināšanu līdz 12.maijam,
Krimuldas Mūzikas un mākslas skolā mācības turpinās attālināti. 
MŪZIKAS NODAĻA - ar audzēkņiem sazinās specialitātes pedagogi; teorētisko priekšmetu mācību uzdevumi no skolotājas D. Sipjagovas atrodami mājas lapas sadaļā dokumenti (jaunie uzdevumi - otrdienās).
DEJU NODAĻA - atbildīgais pedagogs - Zigmārs Kirilko; sekojiet līdzi informācijai e-klasē, informācijai un saziņai ar pedagogiem: e-klase, krimulda.mms@krimulda.lv, nmg.goba@gmail.com, zigmars.kirilko@inbox.lv
VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS NODAĻA - atbildīgais pedagogs Irēna Olekša; sekojiet līdzi informācijai e-klasē, nedēļas uzdevumi e-klase tiek sūtīti pirmdienās, ievietoti arī sadaļā e-klases "dienasgrāmata" pie stundām, informācijai un saziņai ar pedagogiem: e-klase,  pie konkrētiem uzdevumiem norādītie pedagogu kontakti.
Informējam, ka semestra beigās mācību priekšmetos tiks izlikta vidējā atzīme, kurā tiks ņemta vērā arī attālinātā mācību procesa atzīmes.
(ilustrācija: Paula Buša)